வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Thursday, March 3, 2011


தோழர். S. கண்ணதாசன் TTA/KMBக்கு திருமணம்
மணமக்கள் நலம் பல பெற்று வளமுடன் வாழ வாழ்த்துக்கள்.
நாள் : 06.03.2011 (ஞாயிற்று கிழமை )
மணமகள்: B.பிரியதர்ஷினி
இடம் : A.R.R திருமண மண்டபம் குடவாசல்
நேரம் : காலை 11.00 AM
சமூக சிந்தனை முன்னிறுத்தி , மணமக்கள் நலம் பல பெற்று இருந்தமிழ் போல் பல்லாண்டு வாழ்க !

மாவட்ட சங்கம் -NFTE- குடந்தை