தோழர். P.பட்டுசாமி. SSS/KMB இல்ல திருமண விழா
மணமக்கள் நலம் பல பெற்று வாழ வாழ்த்துக்கள்.
நாள் : 16.03.2011 (புதன் கிழமை )
மணமகன் : S. பழனிவேல்
மணமகள்: P. கார்த்திகா
இடம் : V.P.V. பாக்யலெட்சுமி கல்யாண மஹால்
நேரம் : காலை 10 to 11
சமூக சிந்தனை முன்னிறுத்தி , மணமக்கள் நலம் பல பெற்று லட்சுமி போல் பல்லாண்டு வாழ்க !

மாவட்ட சங்கம் -NFTE- குடந்தை