வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Tuesday, May 31, 2011இந்தியன் வங்கியுடன் BSNL நிர்வாகம் வங்கி கடனுக்கான புதிய MOU ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளது


(MEMO NO 1-9/BBF/STAFFLOAN/11-12 DT 30.05.2011 )
click here :
http://www.nftevellore.org/Indian%20Bank.pdf