தோழர். M.ராமானுஜம் SS (O), KMB இல்ல திருமண விழா
மணமக்கள் நலம் பல பெற்று வாழ வாழ்த்துக்கள்.
நாள் : 20.06.2011 (திங்கட் கிழமை)
மணமகள் : R. அகல்யா மணமகன் : R. கார்த்திகேயன்
இடம் : ஸ்ரீ காஞ்சி சங்கரா திருமண மஹால், கும்பகோணம்


நேரம் : காலை 6 to 07.30
சமூக சிந்தனை முன்னிறுத்தி, மணமக்கள் நலம் பல பெற்று
பல்லாண்டு வாழ்க ! !

வாழ்த்துக்களுடன்

மாவட்ட சங்கம் -NFTE- குடந்தை