வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Friday, July 22, 2011
தோழர்களே ! தோழியர்களே !


இணையத்தளத்தில் தமிழ் எழுத்துரு தட்டச்சு செய்வதில் இது நாள் வரை தொழில் நுட்ப கோளாறு இருந்து வந்தது , எனவே செய்திகளில் சுணக்கம் . இனி தொடரும் நமது பணி. தடங்கலுக்கு வருந்துகிறோம்