வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Tuesday, August 30, 2011


மனித நேயம் வளர்ந்திட
சமூக பார்வை விரிந்திட
உணர்த்திடும்
இனிய ரமலான் வாழ்த்துக்கள்!

வாழ்த்துக்களுடன்
NFTE - மாவட்ட சங்கம்