வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Saturday, October 1, 2011

ஒளி படைத்த கண்ணினாய் .... 


S. RETHINA VEL,   TTA(IMPCS)   V. SENTHIL NATHAN TTA(SIRKALI)
இலக்கு நோக்கி பயணித்து
                                    BSNL  தழைத்திடும் என நம்பிக்கை கீற்று ஆதாரமாய்
            சிறந்த சேவைக்கான விருதுகள்
                       பெற்ற தோழர்களை உவகையோடு வாழ்த்துகிறோம் !