வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Tuesday, November 15, 2011

http://www.padangal.com/...movies...online/1000-thalai-vangiya-aboorva


ஆயிரம் தலை வாங்கிய அபூர்வ சிந்தாமணி திரைபடத்தை நீங்கள் இந்த இணைய முகவரியில் சென்றால் பார்க்கலாம் ! மற்றபடி நம்பூதரி சங்கம் பெற்று தந்த பதவி உயர்வு திட்டத்திற்கும் ! அந்த மா பெரும் பதவி உயர்வு திட்டம் குறித்து மீண்டும் ஒரு பத்து கேள்வி விளக்கம் வெளிவந்துள்ளதர்க்கும் ! நிர்வாகத்தின் இந்த கேள்விகள் ஆயிரத்தை தொடலாம் என்பதற்கும் ! சத்தியமாய் எந்த தொடர்பும் இல்லவே இல்லை !