வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Monday, January 2, 2012

அதிகாரிகள் சங்கத்திற்கு தொழிற்சங்க அங்கிகாரம் ...

வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனின் பிறந்த தினம்
3 February 1760 – 16 October 1799
" ....தாய்ப்புலி தான் ஈன்ற குட்டிகளை தன்னுயிர் போனாலும் கவர்ந்து செல்ல யாருக்கும் அனுமதியளிக்காது. ... இதற்கு உதாரணமாகத்திகழந்தவர் கட்டபொம்மன். தம் எதிர்கால மக்கள் சுதந்திரமாக வாழவேண்டுமென்பதற்காக கொண்டகொள்கைகளை கடைசிவரை காப்பாற்றி தமிழகத்தின் வரலாற்றில் ஆழமாக பதியப்பட்டு நிற்கின்றார்..."
-------------------------------------------------------------------------------------------------
வாழ்த்துக்கள் .....!
Extension of Trade union facilities to officers Associations
Vide BSNL Letter No. BSNL/31-1/SR/2011 (2) dated 30-12-2011 and
BSNL/31-1/SR/2011 (I) dated 30-12-2011 AIBOA மற்றும் AIGE TOA
Associations have been extended the facility of informal meeting
.
-------------------------------------------------------------------------------------------------