வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Tuesday, January 10, 2012

கொடிகாத்த கோமான்!


கொடி காத்த குமரன்

11.1.12
'நினைவு கூர்வோம்'

தடி கொண்டு மண்டையை பிளந்திட்ட போதிலும், பிடி தளராமல் தேசிய கொடியை தாங்கிய..
திருப்பூர் குமரன்
பிறப்பு: 04-அக்டோபர்-1904
இறப்பு: 11-ஜனவரி-1932