வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Thursday, January 26, 2012

ட்விட்டர் ல் நம்ம பிரதமர்

ட்விட்டர் ல்(TWITTER) நம்ம பிரதமர் !
 BSNL  சந்தித்த துரோககங்கள் மற்றும்  படும் பாடு குறித்த செய்திகளை   தட்டி விடுங்க ...இங்கே சொடுக்கவும்