வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Thursday, June 20, 2013


தற்பொழுது நடைபெற்ற JTO LICE பதவி உயர்வு தேர்வில் உள்ள , தவறுகள்  மற்றும் முரண்பாடுகள் குறித்து மாநில செயலர்கள்  , தலைமை பொது மேலாளர்களிடம்  விவாதித்து  - பதிவு செய்திட மத்திய சங்கம் அறிவிப்பு