மகிழ்ச்சி...

       வேலூர் மாநில மாநாட்டில் ..
  தேர்வான ...தோழர்கள் ...
தலைவர் : P .காமராஜ் 
செயலர் : K ,நடராஜன் 
பொருளர் : L .சுப்பராயன்