வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Wednesday, August 24, 2016

Image result for vaalthukkal
கோவையில் நடைபெற்ற AIBSNLPWA மாநிலமாநாட்டின் 

தொடர் உழைப்பு ஓய்வூதியர் 

புதிய நிர்வாகிகள் பணிசிறக்க வாழ்த்துக்கள் .

மாநிலத்தலைவர் : தோழர். இராமாராவ்

மாநிலச்செயலர் : தோழர்.முத்தியாலு 

மாநிலப்பொருளர் : தோழர்.கௌஸ் பாஷா