வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Thursday, August 25, 2016

போனஸ் பிள்ளையார்

Image result for vinayagar image
24.8.2016 போனஸ் கூட்டம் நடைபெற்றது 
வருடா ...வருடம் ...உயரும் ஒவ்வொரு  கோடிக்கும் ...
ஒரு ரூபாய் வீதம் போனஸ்  என கணக்கிடலாம்  ? என்பது ...
நிர்வாகத்தின் கணக்காய் இருந்தது ...
தொழிற்சங்கங்கள் இந்த கணக்கை ஏற்கவில்லை ...
ADHOC  PLI  அடிப்படையில் ...2014-2015 மற்றும் 2015 -2016 ஆண்டுக்கான ..
போனஸ் வழங்கிட வலியுறுத்தப்பட்டது ....
நிர்வாகம் 2014-2015 ஆண்டிற்கு ரூ 1100 போனஸ் தொகையென 
முன்மொழிந்தது ...
ஆனால் ...2015 -2016 ஆண்டுக்கான போனஸ் தொகையை ...
BSNL தணிக்கை (audit )முடிந்தவுடன் பார்த்துகொள்ளலாம்  ...
என்றும் நிர்வாகம் சொன்னது ...
தொழிற்சங்கங்கள் இந்த தொகையை  ஏற்கவில்லை ...
2014-2015 க்கான போனஸ் தொகையை உயர்த்திடவும்
பூஜா பண்டிகைக்கு முன்பாக போனஸ் உறுதி செய்திடவும் 
 வலியுறுத்தியததை ...தொடர்ந்து ...
செப் 5 அன்று மீண்டும் போனஸ் பேச்சு வார்த்தை தொடரும் ..
செப் 5 . விநாயகர் சதுர்த்தி ..
பிள்ளையார் அளவு பெரிய போனஸ் பெறுவதும் ..
சுண்டெலி அளவு சிறிய போனஸ் பெறுவதும் ...
செப் 2...பொது வேலை நிறுத்ததில் 
நம் பங்களிப்பே முடிவு செய்யும் ...
பெருந்திரளான  பங்களிப்பிற்கு தயார்படுவோம் .....