வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Wednesday, September 21, 2016

நமது CMD ன் ட்விட் கள்


நமது CMD அவர்கள் ....கேரள மாநில BSNL வாடிக்கையாளர்களோடு TWITTER மூலம் நிறை ...குறை கேட்டறிந்தார் ...வாடிக்கையாளர் மத்தியில் இதற்க்கு நல்ல வரவேற்பு .... வாடிக்கையாளர்களுக்கு அளித்த பதில்களில் சில ....

NEWS FROM ….CMD BSNL is online on Twitter to Kerala customers …..

***.BSNL has already started deploying NGN nation-wide. We hope to cover all rural and urban exchanges by Dec 17

****. BSNL has already started deploying NGN nation-wide. We hope to cover all rural and urban exchanges by Dec 17 3.

****We are constantly increasing the coverage & data speed. However your suggestion is noted for fYes.

***We are in the process of launching 4G services through intra circle roaming with RJIO.urther improvement

*** We hv n/w of 2K franchisee & retail n/w is growin with 6 Lac retalrs. SWAS (Service With A Smile) is changing mindsets effectively.


 With FTTH services we can give even 100 Mbps.

****Please call Toll Free No. 1800 345 1500 instruction shall be issued properly respond


*** Last year BSNL has deployed 695 2G & 853 3G equipment & this year we are deploying 638 2G & 1950 3G

வாடிக்கையாளர்கள் ...CMD  உடன் ...TWITTER ல்  தொடர்பு கொள்ள BSNL India  மற்றும்  Anupam Shrivastava