வாழ்த்துக்கள் ...காசிநாதம் (ன்)


உஜ்ஜயினியில் நடைபெற்ற ...
ALL  INDIA BSNL CIRCLE & CULTURAL போட்டிகளில் 
வயலின் இசை பிரிவில் இரண்டாம்  இடம் பெற்றும் ...
குடந்தை மாவட்டத்திற்கு தொடர் பெருமையும் பெற்று தந்த ...
தோழர் .G .காசி நாதன் TSO -குடந்தை ..
அவர்கள் வெற்றி தொடர வாழ்த்துகிறோம் ....
வாழ்த்துவோம் ...9443900586