வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Monday, December 19, 2016

ஆர்பாட்டம்


சாமான்ய மக்களை வாட்டி வதைக்கும் 
மத்திய அரசின் 
பணமதிப்பு குளறுபடி திட்டத்தை 
கண்டித்து 
அனைத்து அதிகாரிகள் /ஊழியர் சங்கங்கள் 
ஆர்பாட்டம் 
22.12.2016
வியாழன்