ஆர்பாட்டம்


சாமான்ய மக்களை வாட்டி வதைக்கும் 
மத்திய அரசின் 
பணமதிப்பு குளறுபடி திட்டத்தை 
கண்டித்து 
அனைத்து அதிகாரிகள் /ஊழியர் சங்கங்கள் 
ஆர்பாட்டம் 
22.12.2016
வியாழன்