வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107
தோழர் .O P  குப்தா 
4 வது நினைவு தினம் 
6.1.2017
மாவட்ட சங்கம் அலுவலகம் - காலை 10.00 மணி 
தலைமை :
C .கணேசன் 
மாவட்ட தலைவர் NFTE 
அஞ்சலி உரை :
தோழர் .P .பாலமுருகன் 
மாநில அமைப்பு செயலர் NFTE 
தோழர் .N .எசக்கிமுத்து 
ஓய்வூதியர் சங்கம்