வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

சோப்பு ,பேனா ,துண்டு,டைரி ,டம்ளர் ,குடிநீர் பாட்டில் 
மாற்றாக 
Gr  C க்கு ரூ 500 - Gr D க்கு ரூ .300
ஜனவரி மாத சம்பளத்தில் இணைத்திட உத்தரவு