வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Monday, March 20, 2017


நாடு செழிக்க மழை தேவை ...
மழை பொழிய வனம் தேவை ...
BSNL வாழ டவர் தேவை ...
ரிலையன்ஸ் ஜியோ  வின் கொள்ளையில் இருந்து ..
BSNL டவர்கள் காப்போம் ...
BSNL காப்போம் !!!