வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Tuesday, March 21, 2017

NFTE-TMTCLU -புதிய LL -BB இணைப்புகள் தேடும் படலம் ...


குடந்தை ST .ANTONY CHURCH ல் தோழர்களுடன் ...
LAND LINE  மற்றும் BROAD BAND  நல்ல  அறுவடை ...
வரும் வெள்ளி குடந்தையின் அனைத்து மசூதிகளிலும் ...
மதியம் 12.00 முதல் 1.00 வரை ...
தோழர்களே ...தயார்படுவீர் ....