வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Wednesday, March 8, 2017

SEWA BSNL மாநில செயற்குழு -குடந்தை 8.3.2017

SEWA மாநில செயற்குழுவில் ...
NFTE  மாவட்ட செயலர் ..
மற்றும் 
மாநில அமைப்பு செயலர் சென்று வாழ்த்தினர் ..
NFTE  சங்கமும்  SEWA சங்கமும் 
புரிதலோடு இணைந்த பணி 
செயற்குழுவில்பாராட்டப்பட்டது