தானே மக்கள் பணியில் ...

கடலூர் தானே புயலில் மகத்தான மக்கள் பணி ஆற்றியுள்ளது கடலூர் மற்றும் புதுச்சேரி BSNL ....
மனிதம் முதலில் ... என ... லாப நோக்கு பாராத நம் பணி முன் எல்லாமே துளி தான் .....தினமணியின் பாராட்டுக்கள் காண்க http://www.dinamani.com/edition/story.aspx?&SectionName=Edition-Chennai&artid=532542&SectionID=135&MainSectionID=135&SEO&Title=%E0%AE%AA%E0%AE%BF.%E0%AE%8E.%E0%AE%B8%E0%AF%8D.%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AF%8D.%E0%AE%8E%E0%AE%B2%E0%AF%8D.+%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%B5%E0%AF%88%3A+%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81
கடமையாற்றிய தோழர் தோழியர்க்கு வாழ்த்துக்கள் .... பாராட்டுக்கள் ......