வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Wednesday, April 17, 2013


நெஞ்சார்ந்த நன்றி ......தொடர்ந்து ஆறாவது முறையாய் ....
குடந்தை மாவட்ட சங்கத்தை முதன்மையாக்கிய .... முன்னிறுத்திய  அன்பு தோழமை நெஞ்சங்களுக்கு  பாதம் தொட்ட ... நன்றி ... நன்றி ...நன்றி !


NFTE  WIN IN KUMBAKONAM

NFTE – 378

BSNLEU-96

FNTO-    64

PEWA-      1

TEPU         1

INVALID – 3

SL.NO. 14 VOTE -13