வாழ்த்துக்கள்

சம்மேளன செயலர் .தோழர் .G .ஜெயராமன் 
பணி ஓய்வு காலம் சிறக்க வாழ்த்துக்கள்