தொடரும் முயற்சிகள்


டெல்லி கருத்தரங்குக்கு பின் ..
TEPU சங்க முயற்சியால் ... திருச்சி சிவா MP மற்றும்
NFTE கூட்டணி சங்க தலைவர்கள்   ..
அமைச்சர் .திரு மனோஜ் சின்ஹா வை ...சந்தித்தனர்
தோழர் ND ராம் SEWA உடன் இருந்தார் ..
ஊதிய உயர்வு முயசிகள் தொடர்கிறது ...