வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Thursday, January 11, 2018

வா ...பஸ்

Image result for tamilnadu transport strike image

போக்குவரத்து ஊழியர் வேலைநிறுத்தம் வாபஸ் 
ஆதரவளித்த 
அனைவருக்கும் நன்றி !!!