11.1.18

வா ...பஸ்

Image result for tamilnadu transport strike image

போக்குவரத்து ஊழியர் வேலைநிறுத்தம் வாபஸ் 
ஆதரவளித்த 
அனைவருக்கும் நன்றி !!!