வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Tuesday, April 24, 2018

BSNL டவர் காத்திட ... மக்கள் ஆதரவு தேடி ...

தெருமுனை பிரச்சாரம் - பிரதமருக்கு மனு -நாடு தழுவிய போராட்டம்  
தொடர்வோம் ...போராடுவோம் !!!
அனைத்து சங்கங்களின் முடிவு