வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Thursday, December 1, 2016

தேதி மட்டும் மாற்றம் ...அதே இடம் ...அதே நேரம் ...

Image result for date change image
3.12.2016 அன்று நடைபெறவிருந்த 
தோழர் கலியமூர்த்தி பணி நிறைவு பாராட்டு நிகழ்ச்சி
 தொடர் மழை காரணமாக 
 7.12.2016 புதன் மாலை 
 மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது