2.1.18

பட்டினி போராட்டம்

Image result for raising hand  WITH RED  FLAG images
ஒப்பந்த ஊழியரின் ...ஊதியத்தில் ...
நிதி தராது ...தாமதப்படுத்தும் ..
நிர்வாகத்தை கண்டித்து ....
கரும்பு சக்கையென வேலை வாங்கிவிட்டு 
ஊதியம் கேட்டால் ..
நிதி இல்லை ..என ஒற்றை வரி பதில் 
அகற்றிட ...திருத்திட ...
சென்னையில் 3.1.2018 புதன் முதல் 
தலைமை பொது மேலாளர் அலுவலகத்தில் 
தொடர் பட்டினி போராட்டம் 
திரள்வோம் ...முழங்குவோம் ...பெறுவோம் ...
தோழமையுடன் ....
ஆர் .கே - R .செல்வம் -M .விஜய் 
TMTCLU தமிழ் மாநில சங்கம்