22.12.18

வாழ்த்துக்கள்

Image result for BSNLEU ABHIMANYU IMAGE
தேர்தல் ஜனநாயகத்தில் புதியதொரு விதி சிந்தனை விதைத்தமைக்கும் ..
மீண்டும் 
பொதுச்செயலராக தேர்வான நிகழ்விற்கும்
இணைந்த 
வாழ்த்துக்கள்