புத்தாண்டின் நம்பிக்கை .... இது ஆரம்பம்மே ......


வாழ்க NFTE! வெல்க NFTE!

15-12-2011 போராட்ட கோரிக்கைகளில் ஒன்று நமது சங்கத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்க வேண்டும்என்பது. அதன் அடிப்படையில் 15% வாக்கு பெற்ற சங்கத்திற்கு நிர்வாகத்திடம் ஊழியர் பிரச்னையை விவாதிக்கும் தொழிற்சங்க சலுகையை வழங்கி BSNL உத்திரவிட்டுள்ளது. இது முழு அங்கீகாரத்தை பெறுவதற்கான முதற்படி. இந்த சலுகையை பெற பாடுபட்ட அனைவருக்கும் நமது நெஞ்சார்ந்த நன்றி!!!Our union has been accorded trade union
Facilities by the BSNL.
This is the first step towards obtaining
full recognition.
Let us pledge to work with full vigour
for the welfare of the BSNL workers
and strengthen NFTE-BSNL, thecitadel
of BSNL Workers.
We thank all those who helped to get
the same.