வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

2 ம் நாள் பட்டினி போராட்டத்தில் ...தோழமையாளர்கள் ...


இரண்டாம் ...நாள் பட்டினி போராட்டத்தில் ...
BSNLEU மாவட்ட தலைவர் தோழர் .ராஜராஜன் ...
SNEA மாவட்ட செயலர் தோழர் .சீனிவாசன் ...
BSNLEU மாவட்ட செயலர் தோழர் .குருசாமி ...
வாழ்த்துரை ...தந்தனர் !